fredag 3. august 2012

13. september 1911 - Zaifeng, prins Chun

For 100 år sida i dag så prins Zaifeng grøssende ut over det ufattelig enorme riket han var satt til å administrere. Den konstitusjonelle niårsplanen mante til tålmod og respekt for dynastiet, men folket hadde ikke noen av delene. Erkefienden Yuan Shikai kunne han ikke røre, det var skammelig, og det foraktelige mylderet av han-kinesere var umulig å holde styr på. Nei, det var ikke greit. Han sukka tungt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar