onsdag 1. august 2012

18. september 1911 - Ishi

Legger inn de hundreårsminnene som bare fins på Facebook, der denne serien starta, og begynner med dette fra den 18. september 1911:

For 100 år sida i dag blei det rapportert at noen hadde sett ei indianerkvinne som man antok kunne være squawen til «Ishi», den antatt siste gjenlevende av Yahi-indianerne i California. Ishi blei tatt for tjuveri av en kalv noen uker tidligere, men noen antropologer ved universitetet i Berkeley fikk han ut av fengselet og lot han bo i den gamle jusbygningen på universitetet, der han grundig blei studert og etterforska. http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88085187/1911-09-18/ed-1/seq-3/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar