onsdag 29. august 2012

29. august 1912 - A. Hj.

Hvem var «A. Hj.»? En Hjelle, kanskje? En Hjelmeland? En Hjartholm? Eller kanskje en Hjorth? Det var kanskje grunner til at han ikke sto fram med fullt navn i Nordre Bergenhus Folkeblad for hundre år sida i dag. Avisenes debattspalter var datidas nettforum. Det hørte til unntaka at man sto fram med fullt navn, og i ly av anonymiteten hamra debattantene laus på hverandre med en hissighet som ikke står tilbake for våre dagers forumstroll. «A. Hj.» hørte kanskje til lokalmiljøet på Kinn, og sparte seg kanskje for noen ubehageligheter ved å publisere dette innlegget anonymt:

«Maalstræv paa Kinns kirkegaard

Ved restaureringen av Kinns kirke fandt man under kirkegulvet 37 lik. Disse blev tat ut og lagt i en fælles grav ved korets nordøstre hjørne. Paa denne grav skal reises en sten, som har faat følgende indskript:

Her ligg restane av dei liki – 37 i alt – som vart tekne ut under kyrkjegolvet daa kyrkja vart umvølt 1911.

Jeg vil da tillade mig at oversætte dette til riksmaal her i avisen. En saadan gravskrift bør være i en meget høitidelig stil, og ikke legges paa den mest vulgære dialektuttale. Stedets og anledningens høitidelighet tilsiger det:

Her ligger resterne av de 37 lik som blev fundet under kirkegulvet ved kirkens restaurering 1911.

Enhver oplyst mand og kvinde som ikke er blindet av fordom, opfordres til at sammenligne. Jeg skal tilføie at efter min mening passer ikke ordet umvølt om det arbeide som har været gjort med Kinns kirke. Eller kanske maalmændene ogsaa vil anvende det om Trondhjems domkirke?

A. Hj.»

Jeg har retta den første versjonen i samsvar med den teksten som ifølge denne artikkelen finnes på steinen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar