onsdag 1. august 2012

16. september 1911 - Edouard Nieuport

For 100 år sida i dag seilte Edouard Nieuport lykkelig over det franske bondelandet ved Charny i sin Nieuport II. Høydemåleren viste 800 m, og han ville foreta et stup for å imponere de militære oppkjøperne som observerte flukten der nede. Men det gikk galt. Da han flata ut, kasta et kraftig vindstøt flyet i bakken. Han var ikke fastspent og blei slått hardt mot den skarpe kanten av kartbordet. Bevisstløs blei han løfta ut av flyet og døde seinere av indre blødninger.

Nieuwport II, fra Wikimedia commons

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar