mandag 10. oktober 2011

10. oktober 1911 - Xiong Bingkun

Det var en grå og kjedelig oktoberdag i Wuchang for 100 år sida i dag. Regntunge skyer hang lavt over rismarkene og morbærhagene, og en gåseflokk ploga mot sør over hodet til sersjant Hsing Ping-kun (eller Xiong Bingkun med dagens skrivemåte) i 8. bataljon av ingeniørtroppene i det 8. regimentet i Hubei-provinsen. Men Ping-kun kjeda seg ikke. For han visste at dette, det var dagen. Dobbel-10-dagen. Mennene som nærma seg kaserna deres hadde ting fore som han ikke kunne la dem gjennomføre. Da ville alt være forspilt. Han måtte handle nå.

Det hadde gjæra lenge i det årtusengamle keiserriket. Det vidstrakte imperiet var ikke så mektig lenger, og utenlandske makter med mer moderne teknikk og styresett hadde begynt å ta seg til rette og spise biter av det. I likhet med alle alderdommelige imperier som vakla etter århundrers nedgang og forfall, hadde imidlertid også dette unge, oppvoksende slekter som ville noe annet. I djupeste hemmelighet hadde de revolusjonære klart å infiltrere hæren og deler av byråkratiet. Men disse mennene som kom marsjerende opp mot kaserna hans nå i dag, var tegn på at noe var galt. Ordet var ute.

Dagen før hadde ei av de revolusjonære cellene i byen vært opptatt med å produsere bomber da røykevanene til et av medlemma førte til et uhell. Det russiske politiet blei kalt inn for å etterforske, og de fant medlemslister. Provinsguvernør Jui Cheng var ikke sein med å reagere, og de første arrestasjonene og summariske henrettelsene var allerede foretatt. Derfor visste Ping-kun at det 26 år unge livet hans sto på spill. Han hadde ikke noe valg. Geværet lå kaldt i hendene hans. Han tok ladegrep og løfta det.

Det var kanskje ikke Hsiang Ping-kun som avfyrte de første skudda, men det var han som tok initiativet, og han spilte ei ledende rolle i begivenhetene som fulgte. Derfor fikk han også tilnavnet Hsiang Tiyi Kiang eller Hsiang Første Skudd.

Hsing Ping-kun (Xiong Bingkun

Mer om Wuchang-opprøret

Bilder

Film (trailer)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar